Kataloglar

Kataloglar

Ürün Arama


Detaylı Arama

SMC/RTM PLASTİK


Yeni Ürünler


Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar 
a) İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten adresinde mukim (Bundan Böyle "" olarak anılacaktır). 
b) internet sitesine üye olan iternet kullanıcı ("Üye")

2.Sözleşmenin Konusu 
İşbu Sözleşme'nin konusu Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti 'nın sahip olduğu internet sitesi 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
3.1. Üye, www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
3.2. Üye, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Ştinın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

3.3. Üye www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
3.4. Üye, www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
3.5. www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
3.6. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti 'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
3.9. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
3.10. www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti   mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
3.11. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti   tarafından www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
3.12. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti . kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  , üyenin www.yepar.com. www.ye-par.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 
3.13. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti 'a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti 'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti 'nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. 

3.14. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya 
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti 'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; 
b) Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti   ve Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
3.15. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
3.16. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 
3.17. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti ., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
3.18. Taraflar, Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti 'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
3.19. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi 
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  Online Satış tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yepar Otomotiv San Tic Ltd Şti  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli 
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.Yürürlük 
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Müşteri PaneliŞifremi Unuttum
Yeni Üyelik
Üyelik Sözleşmesi

Bu günün Fırsat Ürünleri

  • YPR-100.147


    RÜZGARLIK SEKMANI AXOR ÜRETİLDİ
    OEM NO:0099881878


Bu web sitesinde kullanılan orijinal parça numaraları sadece tanımlama ve müşterilerin satılan ürünleri tanıması amacıyla kullanılmıştır.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Haberler | Ürünlerimiz | İnsan Kaynakları | İletişim designed by Cabitaş Yazılım

YEPAR Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Horozluhan Mh. Uzman Sanayi Sitesi İlkay Sk. No:18 SELÇUKLU/KONYA TURKEY

Posta Kodu: 42120

TEL:0332 251 7822 pbx

T: +90 332 251 78 22    F: +90 332 251 78 24

Copyright 2012 Yepar. All rights Reserved.